istock_000014696215small-e1418204502118

Stamceller

Stamceller är omogna celler som genom delning kan ge upphov till nya omogna celler eller, genom vidareutveckling, till mer specialiserade celler som kan bilda organ och vävnad i kroppen. Stamceller kan beskrivas efter sin förmåga att utvecklas till olika sorters celler. Den ultimata stamcellen är det befruktade ägget, som har kapacitet att utveckla alla de celler som behövs för att ge upphov till en ny individ. Det befruktade ägget är vad man kallar totipotent.

Forskning på stamceller aktualiserar grundläggande etiska frågeställningar. Frågeställningar som är och har varit aktuella inom debatten kring stamcellsforskningen är till exempel: varifrån hämtas stamcellerna för forskning, syftet med forskningen och vem som får ta del av kunskaperna.