Male doctor holding a medicine capsule

Precisionsmedicin

Precisionsmedicin (även kallad individbaserad, personbaserad eller skräddarsydd medicin) syftar till att ge patienter vård och behandling som är skräddarsydd efter patientens egna förutsättningar och behov. Precisionsmedicin kan ta hänsyn till både genetiska och icke-genetiska faktorer (ålder, kön, medicinska värden, levnadsvanor m.m.).

De genetiska komponenterna kan ge information om sjukdomsrisker. I vissa fall kan de även möjliggöra skräddarsydd terapi som t.ex. genterapi. Precisionsmedicinen utvecklas parallellt med genetiska forskningsframsteg.

Farmakogenetik är en del av precisionsmedicinen som handlar om vilken betydelse genetiska faktorer har för läkemedelseffekter. Det finns många olika gener som styr hur läkemedel tas upp, bryts ner och verkar på olika organ, och dessa gener kan förekomma i olika varianter. Eftersom olika individer har olika genuppsättningar kan både ett läkemedels förmåga att bota och risken att det ger biverkningar variera mycket från individ till individ. Inom sjukvården utförs farmakogenetiska tester idag framför allt som vägledning när det finns olika läkemedel att välja mellan som ger olika biverkningar.