Ledande forskare på embryomodeller medverkade på symposium om embryoforskning

Företrädare för Smer medverkade den 14–15 september vid en workshop och ett minisymposium om embryomodeller och embryoforskning som anordnades i Reykjavik av den nordiska etikkommittén Nordic Committee on Bioethics. Syftet med evenemanget var att diskutera etiska, juridiska och samhälleliga frågor kopplade till de senaste årens framsteg inom embryo- och stamcellsforskning. Det handlar om huruvida det ska vara tillåtet att forska på embryon längre än 14 dagar när detta nu blivit tekniskt möjligt. Vilka fördelar och risker skulle en förlängning kunna medföra? Och om hur vi ska se på de alltmer avancerade modeller av embryon uppbyggda av stamceller som tas fram i olika laboratorier världen över. Hur lika kan de bli ett verkligt embryo utan att vi också måste betrakta dem, etiskt, som embryon?

Inbjudna till evenemanget var talare från de nordiska länderna och andra länder. En av talarna var dr Jacob Hanna, forskare vid Weizmanninstitutet i Israel och en av de ledande forskarna på området. I september 2023 rapporterade Jacob Hanna och hans kollegor att man framställt en komplett mänsklig embryomodell som efterliknar utvecklingen fram till dag 14 efter befruktningen. Det norska Bioteknologirådet publicerar i samarbete med Nordic Committee on Bioethics en intervju med dr Jacob Hanna. I intervjun beskriver Jacob Hanna vad embryomodeller är, hur de kan användas och några av de etiska frågor de väcker.

Workshop om embryomodeller i Reykjavik 14 september 2023
Workshop om embryoforskning i Reykjavik 14 september 2023

Läs mer om embryomodeller i Smers publikation Kort om Embryomodeller (Smer 2023:2).