iStock_000016899961Small

Abort

I abortfrågan finns en intressekonflikt mellan fostrets skyddsvärde och den gravida kvinnans rättigheter. Vårt samhälle har valt att ge kvinnans rätt företräde eftersom kvinnan har rätt till sin kropp. Det innebär dock inte att en abort kan betraktas som något självklart och oproblematiskt. I samhället finns ambitionen att undvika aborter genom att ge människor bättre möjligheter att skydda sig mot oönskade graviditeter och hjälpa de kvinnor och män som står inför ett oplanerat föräldraskap. Men det finns också en underliggande värdering att det är varje barns rätt att vara älskat och välkommet.