Surrogatmoderskap

Surrogatmoderskap innebär att en kvinna bär och föder ett barn med den uttalade avsikten att lämna över barnet till någon annan så snart barnet är fött. Den kvinnan brukar kallas för surrogatmoder. De som anlitar en surrogatmoder brukar kallas för de avsedda eller tilltänkta föräldrarna.  Det är de som registreras som barnets föräldrar och som sedan uppfostrar barnet.

Vid surrogatmoderskap kan man använda parets egna könsceller (ägg och/eller spermier) eller könsceller från någon annan än de blivande föräldrarna. Surrogatmoderskap är inte tillåtet i Sverige.

Etiska frågor som aktualiseras vid surrogatmoderskap är exempelvis om det är acceptabelt att använda någon annans kropp för att skaffa egna barn, hur surrogatmodern respektive barnet påverkas och om det finns en risk att kvinnor och barn kan komma att betraktas som handelsvaror.