Vaccination

Etiska frågeställningar som aktualiseras i samband med folkhälsoarbete i stort aktualiseras också i samband med vaccination. Bör det exempelvis vara frivilligt att låta vaccinera sig och sina barn, eller bör någon form av obligatorium införas? Hur ska vaccination prioriteras mot andra sjukvårdsinsatser?  Bör samhället kunna erbjuda vaccination även mot förhållandevis lindriga sjukdomar om det leder till samhällsekonomiska vinster?

Andra etiska frågor rör hur information om nytta och risk vid vaccination bör kommuniceras och hur samtycke bör inhämtas.