N-E-S-Stamceller-2015-besk1

Stamceller 2015 – har nya forskningsfynd lett till ett behov av att uppdatera regelverket?

Den 21 januari anordnades seminariet ”Stamceller 2015 – har nya forskningsfynd lett till ett behov av att uppdatera regelverket?” vid Nobel Forum på Karolinska Institutet.

Vid seminariet redogjorde framstående stamcellsforskare om den senaste utvecklingen inom stamcellsområdet samt om olika terapeutiska användningsområden. De etiska aspekterna på stamcellsforskning belystes av  Kjell Asplund, ordförande i Smer, samt av Nils-Eric Sahlin och Göran Hermerén, båda sakkunnika i Smer och verksamma vid Lunds universitet. Även juridiska aspekter på stamcellsforskning belystes genom Elisabet Rynning, justitieråd och tidigare professor i medicinsk rätt.

Seminariet arrangerades av Lars Ährlund-Richter, Karolinska Institutet och Nils-Eric Sahlin, Lunds Universitet och finansierades av Vetenskapsrådet.

En sammanställning av konferensen kommer att tas fram och länkas till senare.

Program för seminariet

Läs även Kjell Asplunds krönikor Etisk genväg för stamcellsterapin och Stamceller – hopp och hajp.