KI-symposium om syntetisk embryologi

Den 30 mars arrangerade Karolinska institutet ett heldags etiksymposium på temat syntetisk embryologi i samverkan med Smer. Världsledande forskare som till exempel Katsuhiko Hayashi, Kyushu University, Japan, Marta Shahbazi, University of Cambridge, United Kingdom och Henry T. Greely, Stanford University, USA, deltog. Dessutom innehöll programmet paneldiskussioner på teman som lagstiftning och regler, samt etiska dilemman.

Karolinska har nu publicerat videor från evenemanget, som du finner på deras webbplats.