Internationella konventioner och deklarationer

FN

Europarådet

För fler internationella regelverk kring medicinsk forskning, se tema om forskning och innovation.