DNA-molekyl som klipps av en sax

Genterapi och genredigering

Med avancerade terapier (så som till exempel ATMP), eller tekniken CRISPR/Cas9, kan man förändra gener, exempelvis för att behandla eller förhindra svåra sjukdomar. Man skiljer på genförändringar som görs på kroppsceller för att behandla sjukdomar (somatisk genterapi) och på sådana genförändringar som görs på befruktade ägg och därmed kommer att gå i arv.

Att utföra ärftliga genförändringar hos människor väcker etiska frågor, exempelvis om medicinska risker och om konsekvenser av att tillåta tekniken på längre sikt. Den snabba forskningsutveckling som följt av tekniken CRISPR/Cas9 har aktualiserat debatten om var man bör dra gränsen för den genteknologiska forskningen. Flera internationella forskargrupper har varnat för att utvecklingen går för fort och vissa vill att man ska avstå från forskningsförsök med CRISPR/Cas9 på befruktade ägg.

Under hösten 2021 ordnade Smer ungdomsdialoger om genredigering, se den speciella webbsidan om detta.