Yttrande om stamcellsbanker för navelsträngsblod

Statens medicinsk-etiska råd
Datum: 2005-06-20
Dnr 23/05

Statens medicinsk-etiska råd överlämnar härmed rubricerade yttrande.

Yttrandet har beslutats av ledamöterna Daniel Tarschys (ordförande), Ingrid Andersson, Leif Carlson, Kenneth Johansson, Tuulikki Koivunen Bylund, Elina Linna, Chatrine Pålsson, Göran Sjönell och Conny Öhman. Vid rådets behandling av frågan har vidare deltagit Lena Barr-brink, Daniel Brattgård, Sture Gustafsson, Göran Hermerén, Per-Christian Jersild, Lena Jons-son, Niels Lynöe, Ulla Lönnqvist-Endre, Lisbeth Löpare-Johansson, Christian Munthe, Elisa-beth Rynning och Jan Wahlström, samtliga sakkunniga i rådet.

Daniel Tarschys
Ordförande

Lotta Eriksson
Sekreterare

Yttrande om stamcellsbanker för navelsträngsblod