Android robot or human body enhancement concept. Artificial int

Enhancement

Enhancement (eller human enhancement) kan beskrivas som åtgärder för att förändra och förbättra mänskliga förmågor. I regel handlar diskussionen om att förbättra fysiska egenskaper (hälsa, fysisk prestation, utseende, livslängd mm.) eller mentala egenskaper (intelligens, minne, sinnesfunktioner mm.). Men även moralisk enhancement har diskuterats, dvs. förändringar som syftar till att få människor att bete sig mindre egennyttigt.

Många framväxande teknologier utlovar nya möjligheter till enhancement, däribland:

  • Genetiska metoder: modifiering eller selektering av gener i syfte att främja vissa önskade egenskaper.
  • Biokemiska metoder: exempelvis läkemedel som påverkar kroppen eller hjärnan och leder till förbättrade fysiska eller mentala förmågor.
  • Neurologiska metoder: exempelvis elektrisk stimulering av vissa områden i hjärnan (djup hjärnstimulering) eller så kallade brain-computer interfaces, elektroniska system som samverkar med hjärnan och förbättrar mentala förmågor.
  • Människa-maskinhybrider: exempelvis exoskelett som förstärker fysiska förmågor.

Redan i dag används sådana teknologier för att behandla sjukdom eller kompensera för funktionsnedsättning. Det har dock hävdats att det är en etisk skillnad mellan terapi och enhancement. Vid terapi återställer man hälsa eller kompenserar en brist, medan man vid enhancement strävar mot perfekta ”supermänniskor”. Om vi börjar tillåta enhancement finns risken att det skulle påverka vår människosyn och toleransen för det ”icke-perfekta”. Alla håller dock inte med om att det går att dra en meningsfull skiljelinje mellan terapi och enhancement.

En annan fråga är om det finns någon etisk skillnad mellan att förbättra människor med nya teknologier, jämfört med ”traditionella” metoder som exempelvis träning, utbildning och uppfostran.

Ytterligare en fråga är om enhancement, åtminstone till en början, blir något som endast välbeställda har råd med, och därmed en källa till ökad ojämlikhet. Och hur blir det med friheten att avstå om alla i ens omgivning väljer att via olika typer av enhancement förbättra sina eller sina barns chanser?