patric-b-dbs-besk

Etikdag på djupet i hjärnan

Den 24 oktober arrangerades Smers etikdag vid Rosenbads konferenscenter, i år med namnet ”Gå på djupet i hjärnan”. Vid seminariet diskuterades flera nya neurovetenskapliga tekniker som transplantation av stamceller, elektronisk hjärnstimulering och avbildningstekniker. De nya teknikerna används vid svåra neurologiska sjukdomar men ibland även vid olika tillstånd av psykisk ohälsa. Vid seminariet lyftes de etiska aspekterna på de nya teknikerna bland annat av gästföreläsare från brittiska Nuffield Council on Bioethics och The German Reference Centre for Ethics in the Life Sciences.

Klicka här för att se webbsändningen av seminariet!

En skriftlig rapport från konferensen kommer även att göras.

Program och mer information om seminariet hittar du här.