Nyheter

”Samma medicinsk-etiska principer gäller i både krig och fred”

Under fredagens etiksamtal i Almedalen med titeln ”Medicinsk etik under belägring – vårdens svåra val i kris och krig” diskuterades hur prioriteringar inom vården bör göras i kris och krig och hur vi bäst kan förbereda oss inför de svåra situationer som kan komma att uppstå.

Hopp om bättre hjärnimplantat och psykedelisk behandling

Under Almedalsveckan den 26 juni arrangerade Smer ett etiksamtal där framstegen inom hjärnimplantat och psykedelisk terapi diskuterades. Experter belyste hur dessa teknologier kan revolutionera behandlingen av neurologiska och psykiska sjukdomstillstånd. Läs mer och se filmen >>

Föreslå vem som ska få Smers etikpris 2024

Vill du uppmärksamma någon eller några som har främjat breda diskussioner i medicinsk-etiska frågor eller som har ett långt idogt arbete inom medicinsk etik bakom sig? En person eller en organisation? Nominera till Smers etikpris 2024.

Regelverket för embryoforskning behöver ses över

Regelverket för forskning kring människans tidiga utveckling behöver uppdateras för att spegla den vetenskapliga utvecklingen inom embryo- och stamcellsforskning. menar Smer i en skrivelse till regeringen.

Filmer från seminarier publicerade

Ta del av Etikpristagarens seminarium 2023, om hälsokonsekvenser av EU:s migrationspolitik, och Smers etikdag 2023, om nya genterapier, via webbfilm.
Sven Blomqvist, tidigare ordförande för Läkare för MIljön, med diplom och blombukett.

Läkare för Miljön får Smers etikpris

Föreningen Läkare för Miljön har tilldelats Statens medicinsk-etiska råds etikpris 2023 för deras arbete med att lyfta vårdens ansvar i klimatomställningen och sprida kunskap om kopplingen mellan hälsa och klimat.

Etikdagen 2023: Genombrott för genomterapier – är samhället redo?

Antalet godkända genterapier växer stadigt. Behandlingarna ger hopp åt många patienter, men väcker också frågor. Hur ser vi till att patienter får tillgång till dem? Hur vet vi att de är värda sina oftast mycket dyra prislappar? De nya terapierna och de frågor de väcker är temat för Smers etikdag 2023.

Seminarium om migrationspolitikens hälsokonsekvenser

2023 års etikpristagarseminarium tar upp hur politiska vägval kring mottagande, uppehållstillstånd, förvar och tillgång till samhällsservice påverkar flyktingars hälsa. Seminariet arrangeras i samarbete med Läkare Utan Gränser.

Smer analyserar stamcellsbaserade embryomodeller

Smer analyserar i ett pågående projekt etiska frågor kopplade till så kallade embryomodeller. Syftet är att bedöma om regelverket för forskning på mänskliga embryon behöver anpassas mot bakgrund av den biotekniska utvecklingen.