Nyheter

KI-symposium om syntetisk embryologi

Den 30 mars ordnade Karolinska institutet ett etiksymposium på temat syntetisk embryologi, nu är filmerna från dagen tillgängliga.

Robotar och god vård

Nypublicerat – en "Smer kommenterar" som handlar om Robotar och god vård.

Peter Singer talar på Smers etikpristagarseminarium

Den australiske filosofen Peter Singer är en av talarna vid Smers etikpristagarseminarium den 10 december. Ämnet för seminariet är prioriteringar i hälso- och sjukvården när behovet av livräddande vård är större än kapaciteten, ett ämne som aktualiserats i många länder under den pågående pandemin.
Porträtt av Erica Falkenström

Erica Falkenström får Smers etikpris 2021

Erica Falkenström, forskare på Institutet för framtidsstudier, har tilldelats Smers etikpris 2021. Hon får priset för hennes insatser för att belysa betydelsen av etisk kompetens och etisk analys i vårdens styrning, organisation och ledarskap.