Teman

Statens medicinsk-etiska råds arbete och bevakningsområde sträcker sig över ett stort antal ämnen inom det medicinska området.
Här sorteras delar av rådets tidigare arbete och omvärldsbevakning.