istock_000003566227small-711×299

Screening

Att screena befolkningsgrupper för att upptäcka framtida sjukdomar innebär både möjligheter och risker.

Bedömningen av screeningens för- och nackdelar kan utfalla olika inom skilda områden. I många fall får personer som riskerar att bli sjuka tidig behandling, slipper lidande och överlever sjukdomen. Men ett antal personer får falska sjukdomsbesked och drabbas ofta av oro och ångest. Andra genomgår omfattande, riskabla behandlingar helt i onödan. Ett antal personer vaggas in i falsk trygghet men drabbas ändå av den sjukdom de screenats för. Därtill tar screeningen resurser från annan vård. Det finns därför en stigande skepsis mot screeningundersökningar och de resultat de ger upphov till. På senare år har antalet screeningmetoder för olika sjukdomar ökat.