Skrivelse till regeringen: Se över regelverket för forskning kring det mänskliga livets tidiga utveckling

Statens medicinsk-etiska råd (Smer) uppmanar regeringen att se över av de nuvarande reglerna för forskning på mänskliga embryon. Regelverket behöver uppdateras för att spegla den vetenskapliga utvecklingen inom embryo- och stamcellsforskning.  

Läs skrivelsen Embryon och embryomodeller – behovet av ett uppdaterat regelverk för forskning om det mänskliga livets tidiga utveckling (Smer 2024:2).