Kort om Embryomodeller

Stamcellsbaserade modeller av mänskliga embryon erbjuder en möjlighet att vinna kunskap om människans tidiga utveckling som kan ha stor betydelse för människors hälsa och välbefinnande, och samtidigt undvika de etiska svårigheter som forskning på mänskliga embryon medför. Samtidigt väcker embryomodeller gränsdragningsfrågor och utmanar rådande regelverk.

I publikationen Kort om Embryomodeller beskriver Statens medicinsk-etiska råd (Smer) etiska, sociala och juridiska aspekter kopplade till tillverkning av och forskning på mänskliga embryomodeller.

Kort om embryomodeller (Smer 2023:2)

I publikationsserien ”Kort om” lyfter Smer fram etiska och samhälleliga aspekter inom ett aktuellt ämne.