skarmavbild-2020-05-07-kl-14-04-12

Publikationer

Här kan du ladda ner tidigare utgivna skrifter. Vissa går även att beställa i tryck från förlag.

Dödshjälp. En internationell utblick

I denna rapport beskrivs lagstiftningen i det 15-tal länder där dödshjälp i någon form praktiseras. Rapporten skildrar även pågående tendenser i länder som går i riktning mot legalisering.

Kort om Embryomodeller

Statens medicinsk-etiska råd har kartlagt etiska, sociala och juridiska utmaningar kopplade mänskliga embryomodeller.