Yttrande: HPV-vaccination av pojkar – etiska aspekter

2017-07-11

Folkhälsomyndigheten har bett Statens medicinsk-etiska råd (Smer) om en analys av de etiska aspekterna och bedömning inom ramen för deras utredning om ett utvidgande av HPV-vaccin i det allmänna vaccinationsprogrammet till att omfatta även pojkar. Rådet har analyserat frågan och presenterar i detta yttrande sina överväganden och ställningstagande.

Yttrande till Folkhälsomyndigheten avseende etiska aspekter på HPV-vaccin för pojkar