Yttrande vad gäller vaccination mot covid-19 av barn och unga mellan 5-11 år

Smer har efter förfrågan från Folkhälsomyndigheten yttrat sig kring de etiska aspekterna av ett erbjudande av vaccination mot covid-19 till barn och unga mellan 5-11 år i Sverige.

Smers yttrande med bilagor.