”Svåra etiska problem kring vaccinations­intyg”

Ledamöter och sakkunniga i Smer pekar i en debattartikel i Svenska Dagbladet på behovet av att uppmärksamma de etiska frågor som införande av vaccinationsintyg väcker.

Läs artikeln.