Uttalande: Smer ställer sig bakom WHO:s deklaration för en rättvis fördelning av vaccin

Statens medicinsk-etiska råd, Smer, har idag skrivit under WHO:s deklaration för en rättvis fördelning av vaccin i världen.

Deklarationen uppmanar alla länder att arbeta tillsammans för en rättvis fördelning av vaccin, påskynda vaccinationen samt prioritera riskgrupper och hälso- och sjukvårdspersonal i alla världens länder.

Vacciner distribueras nu över hela världen, men i de flesta länder med låg- och medelinkomst har vaccinationerna ännu inte startat. Flera världsledare gick i höstas gemensamt ut och proklamerade att vaccinet ska distribueras jämlikt över världen, vilket ännu inte skett.  WHO uppmanar särskilt världens ledare och länder att öka bidraget till COVAX (COVID-19 Vaccines Global Access).

I Smers rapport Etiska vägval inför en pandemi som publicerades i maj 2020 skrev rådet:

”De flesta instämmer nog i att det är viktigt att värna mänskliga rättigheter, global rättvisa och internationell solidaritet under en världsomfattande pandemi. Det är under svåra tider som värden som rättvisa och solidaritet prövas…”, och Smer rekommenderade att ”Sverige bör särskilt arbeta för att stötta fattiga länder med eventuell framtida vaccination. För länder med stora brister i sjukvården kan vaccination vara den bästa och nästintill enda chansen att skydda utsatta människor.” Det finns dessutom en stor risk att problemen med nya mutationer ökar om vissa länder har en fortsatt stor spridning av viruset. 

Smer uppmanar Sveriges regering att skyndsamt verka för en ökad vaccintillgång för låginkomstländer genom COVAX. Nu krävs kraftfulla gemensamma åtgärder från samtliga länder. Sverige bör ta initiativ för att så sker.

Läs deklarationen Call to Action: Vaccine Equity Declaration

Läs uttalandet