Yttrande gällande etiska aspekter av ett erbjudande av vaccination mot covid-19 till 12–15 åringar i Sverige

Smer har efter förfrågan från Folkhälsomyndigheten yttrat sig kring de etiska aspekterna av ett erbjudande av vaccination mot covid-19 till 12–15 åringar i Sverige.

Smers yttrande med bilagor