Sammanfattning av rådets diskussion och ställningstaganden i juni 2021 gällande vaccination mot covid-19 av barn och ungdomar

Folkhälsomyndigheten (FoHM) kontaktade Smer i juni med en förfrågan om synpunkter på ett underlag gällande vaccination mot covid-19 för barn och ungdomar. I ett dokument som rådet skickade till FoHM redovisas rådets hållning i några av dessa frågor samt vilka argument som rådet har för sina ställningstaganden.

Huvudpunkterna i detta underlag finns redovisade i en sammanfattning.