Vaccination mot vattkoppor och bältros – etisk analys

Folkhälsomyndigheten har bett Statens medicinsk-etiska råd om en etisk analys inom ramen för myndighetens beredning gällande ett möjligt införande av vaccination mot vattkoppor och bältros i de nationella vaccinationsprogrammen. Rådet har analyserat frågan och presenterar i detta yttrande sina överväganden.

Läs yttrandet.