Nyheter

Danmarks och USAs etikråd uttalar sig om genetiska undersökningar

Under ett lanserings- och debattmöte den 2 november i Köpenhamn presenterade Danmarks etikråd ”Det etiske råd” sin nya rapport om genetiska undersökningar. Tidigare i höst presenterade även USAs etikråd (Presidential Commission for the Study of Bioethical Issues) en rapport om genetiska analyser med särskilt fokus på helgenomsekvensering.

Rådet träffade ungdomar för dialog

Den 8 oktober träffade medlemmar från Smer gymnasieelever för att diskutera etiska frågor kring assisterad befruktning. Frågor som behandlades var bland annat surrogatmoderskap, donation av befruktade ägg, nedfrysning av obefruktade ägg och insemination av ensamstående. Mötet var en komplettering till rådets tidigare ungdomsdialog som hölls den 3 maj på samma ämne.

Europeiska etikråd mötte skolungdomar i Nicosia

Den 4 till 5 oktober arrangerades "NEC Forum", ett möte för nationella etikråd i Europa. I år hade skolungdomar från Cypern och Grekland bjudits in att delta i gruppdiskussioner om hur bioetik kan inkluderas i utbildning och forskning. Ett annat huvudämne för mötet var ”ansvarsfull forskning och innovation”. Från Sverige deltog representanter från SMERs sekretariat.

WHO Global Summit i Tunis

Representanter från nationella etikråd från hela världen deltog, den 26-28 September, i ett globalt etikmöte i Tunis, för att diskutera aktuella etiska frågor. Huvudteman för mötet var: biobanker, infektionssjukdomar, organdonation och transplantation samt forskningsetik. Läs mer.

Etiska dagen: Autonomi till varje pris?

Den 8 november 2012 bjuder Smer in till årets etiska dag vid Rosenbads konferenscenter i Stockholm! Årets tema är patientinflytande och integritet och vi är glada att kunna presentera den högaktuelle författaren P C Jersild som inledningstalare. Seminariet är kostnadsfritt och vänder sig till beslutsfattare, verksamma inom sjukvården och den intresserade allmänheten. Seminariet webbsänds live.

Bloggande patienter, twittrande läkare och vita dokusåpor

Den 1 februari 2013 anordnas ett symposium på temat sociala medier i hälso- och sjukvården vid Lunds universitet. Symposiet arrangeras av avdelningen för medicinsk etik vid Lunds universitet i samarbete med Smer och Region Skånes etiska råd. Symposiet är kostnadsfritt och öppet för alla intresserade.

Ny upplaga av skrift om människovärdet

Vad menar vi egentligen med människovärde? Rådet försöker i denna skrift belysa denna fråga. Den ska ses som en fördjupning och ett inlägg i den debatt som ständigt måste föras för att tanken om alla människors lika värde ska hållas levande.

Världskongress i bioetik i Rotterdam

Den 26 – 29 juni hölls den 11:e världskongressen i bioetik i Rotterdam, Nederländerna. Kongressen gick i år under namnet "Thinking ahead – Bioethics and the Future, and the Future of Bioethics”. Programmet innehöll ett brett sortiment av olika ämnen, med huvudföreläsningar om frågor som etik och åldrande, global rättvisa, ”moral enhancement” samt principilism inom bioetik. Kongressen bevakades av SMER.

Utredning tillsatt om patienter med bristande beslutsförmåga

Regeringen beslutade den 21 juni att tillsätta en utredning med uppdrag att föreslå ny reglering inom bland annat hälso-och sjukvården för personer som är beslutsoförmögna. Utredaren ska även se över frågan hur dessa ska få större möjligheter att medverka i forskning. Smer har tillsammans med flera andra organisationer och myndigheter uppmärksammat regeringen att det saknas en sammanhållen rättslig reglering av detta i Sverige.

Rådet träffade ungdomar för diskussion om assisterad befruktning

Vilka etiska dilemman finns i samband med assisterad befruktning? Det var ämnet för den workshop som Statens medicinsk-etiska råd (SMER) arrangerade. Rådet hade bjudit in ett sextiotal ungdomar från gymnasieskolor och ungdomsförbund för att få deras synpunkter i detta högaktuella ämne. Se inspelningen från ungdomsdialogen!

Rapport: Etisk analys av en ny fosterdiagnostisk metod

Statens medicinsk-etiska råd publicerar idag en rapport där en ny metod för icke-invasiv fosterdiagnostik analyseras. Rapporten har utarbetats av prof. Jan Wahlström och prof. Nils-Eric Sahlin i samverkan med rådet.

Etiska dagen 2011: Screening – på gott och ont

Statens medicinsk-etiska råd anordnar konferensen "Screening på gott och ont" den 14 april 2011 i Rosenbads konferenscenter. Vid årets etiska dag kommer medicinska, psykologiska och etiska frågeställningar rörande screening att ventileras.