Nyheter

DNA-molekyl som klipps av en sax

Smer kommenterar: Tekniken crispr och möjligheten att redigera genomet

Tekniken crispr har revolutionerat gentekniken och har potential att ge oss nya behandlingsmetoder. Men var bör gränsen för den genteknologiska forskningen gå? Är det etiskt godtagbart att introducera ärftliga genförändringar hos människor? Läs Smers kommentarer till ämnet.

Etik kring expertutlåtanden i rätten

Vilka problem kan uppstå när läkare och psykologer kallas som expertvittnen i rättsprocesser? Se filminspelningen från Smers seminarium i Almedalen.

Robotteknik och mänsklighet i vården

När måste äldre vårdas av människor? Hur kan ny teknologi stärka vård och omsorg? Vilka etiska frågor väcks vid införandet av robotar i vården? Det var frågor som diskuterades vid ett seminarium i Almedalen som arrangerades av Stockholms sjukhem och Smer. Se inspelningen av seminariet.

Anna Singer ny sakkunnig i Smer

Anna Singer, professor i civilrätt, har förordnats som ny sakkunnig i Smer. Hon är verksam vid Uppsala universitet och specialiserad inom familjerätt. Hennes forskning rör bland annat barns rätt och rätten till barn.

Smer träffade ungdomar för dialogmöte om ADHD

Vad innebär det att få diagnosen ADHD? Vilka problem kan finnas på individ- och samhällsnivå? Dessa frågor stod i centrum när Smer träffade ungdomar från gymnasieskolor för ett dialogmöte i Rosenbads konferenscenter.

Följ debatten om med- och egenfinansiering i vården

Smer välkomnar den uppmärksamhet och debatt som har väckts med anledning av rådets rapport "Med- och egenfinansiering i vården- etiska aspekter". På den här sidan har vi samlat länkar till en del av de artiklar som publicerats med anledning av rapporten.

Nya medlemmar i Smer

Nya medlemmar har från och med den 1 januari 2015 förordnats i Statens medicinsk-etiska råd.

Organdonation diskuterades vid Medicinska riksstämman

Vid Medicinska riksstämman diskuterades om nuvarande system för ersättning till levande njurdonatorer skulle kunna förbättras. De medverkande i symposiet var dock överens om att pengar aldrig får vara ett motiv till att donera organ.

Smer kommenterar: Hjärndoping

När medicinska behandlingsmetoder används för att förbättra istället för att bota väcks flera etiska frågor. Det senaste dokumentet av Smer kommenterar handlar om s.k. "hjärndoping" eller kognitiv funktionshöjning hos friska personer.

Krönikan: Etisk genväg för stamcellsterapin?

Inducerade pluripotenta stamceller brukar ibland lyftas fram som mer etiskt fördelaktiga än embryonala. Kjell Asplunds krönika pekar dock på att långt ifrån alla problem med stamcellsterapi är lösta.

Symposium: Pengar vid donation av organ och könsceller

Vilka etiska problem medför de nuvarande systemen för ersättning vid donation av njurar, ägg och spermier? Vilka principer bör gälla vid ersättning till levande givare av organ och vävnader? Dessa frågor kommer att diskuteras vid ett symposium som Smer arrangerar vid Medicinska Riksstämman den 4 december. Läs mer.

ADHD diskuterades vid Smers etikdag

Den 9 oktober arrangerade Smer sin etikdag, i år med namnet "ADHD – är vi på rätt väg?". Seminariet var fullbokat och stimulerade till livliga diskussioner. Se webbinspelningen av seminariet!

ADHD – är vi på rätt väg?

Den 9 oktober arrangerar Smer sin årliga etikdag vid Rosenbads konferenscenter. I år är temat ADHD och de etiska frågeställningar som aktualiseras av den stora ökningen av antalet diagnoser hos barn och vuxna.