Nyheter

Remissvar angående Bergwallutredningen

Smer lämnar idag sitt remissvar angående betänkandet Rapport från Bergwallkommissionen (SOU 2015:52). Remissvaret behandlar dels frågan om sakkunnigbevisning, dels frågan om förstärkt kunskapsförsörjning inom rättspsykiatrin.

Tipsa Smer om företagssponsring i vården

Om företag betalar för sjukvård som bör räknas som ordinarie verksamhet aktualiseras etiska frågor. Smer inleder nu en omvärldsspaning och tar in upplysningar om sponsring som kan anses tveksam ur etisk synvinkel.

Banbrytande genteknik med etiska dilemman

Den 4 november anordade Smer, Gentekniknämnden och Rifo ett gemensamt seminarium om genredigeringstekniken CRISPR/Cas9. Etiska frågor kring teknikens möjligheter och risker stod i centrum.

Ny rapport om etiska aspekter på icke invasiv fosterdiagnostik sk. NIPT

Statens medicinsk-etiska råd, Smer, publicerar idag en rapport om etiska aspekter på icke-invasiv fosterdiagnostik, för att hitta kromosomavvikelserna 13,18 och 21, sk. NIPT (non-invasive prenatal test). Rapporten är en uppföljning av rådets tidigare yttranden om metoden.

Smer 30 år. Nationell jubileumskonferens den 27 november

Smer firar 30 år med ett etiskt smörgåsbord. Den 27 november ges en konferens i Rosenbads konferenscenter med flera spännande föredrag och mycket tid för diskussion. Kom och fira och diskutera med oss! Välkommen med din anmälan.

Statens medicinsk-etiska råds 30-årsjubileum

Smer firar i år 30 år och uppmärksammar detta med en internationell konferens, Hindsight and foresight – based on 30 years of medical ethics. Konferensen äger rum i Stockholm den 9-10 september. Ett fåtal platser finns kvar för anmälan.
DNA-molekyl som klipps av en sax

Smer kommenterar: Tekniken crispr och möjligheten att redigera genomet

Tekniken crispr har revolutionerat gentekniken och har potential att ge oss nya behandlingsmetoder. Men var bör gränsen för den genteknologiska forskningen gå? Är det etiskt godtagbart att introducera ärftliga genförändringar hos människor? Läs Smers kommentarer till ämnet.

Etik kring expertutlåtanden i rätten

Vilka problem kan uppstå när läkare och psykologer kallas som expertvittnen i rättsprocesser? Se filminspelningen från Smers seminarium i Almedalen.

Robotteknik och mänsklighet i vården

När måste äldre vårdas av människor? Hur kan ny teknologi stärka vård och omsorg? Vilka etiska frågor väcks vid införandet av robotar i vården? Det var frågor som diskuterades vid ett seminarium i Almedalen som arrangerades av Stockholms sjukhem och Smer. Se inspelningen av seminariet.

Anna Singer ny sakkunnig i Smer

Anna Singer, professor i civilrätt, har förordnats som ny sakkunnig i Smer. Hon är verksam vid Uppsala universitet och specialiserad inom familjerätt. Hennes forskning rör bland annat barns rätt och rätten till barn.

Smer träffade ungdomar för dialogmöte om ADHD

Vad innebär det att få diagnosen ADHD? Vilka problem kan finnas på individ- och samhällsnivå? Dessa frågor stod i centrum när Smer träffade ungdomar från gymnasieskolor för ett dialogmöte i Rosenbads konferenscenter.

Följ debatten om med- och egenfinansiering i vården

Smer välkomnar den uppmärksamhet och debatt som har väckts med anledning av rådets rapport "Med- och egenfinansiering i vården- etiska aspekter". På den här sidan har vi samlat länkar till en del av de artiklar som publicerats med anledning av rapporten.