Nyheter

Marie Chenik får Smers etikpris 2018

Marie Chenik har tilldelats Statens medicinsk-etiska råds, Smers, etikpris 2018. Hon får priset för sina betydande insatser och stora engagemang för att utveckla det medicinsk-etiska arbetet i hälso- och sjukvården.

Hedersutmärkelse till Smers ordförande

Smers ordförande Kjell Asplund har tilldelats stiftelsen Forska!Sveriges hedersutmärkelse 2018 för sitt långa engagemang i frågor som rör etik och lagar inom vård och forskning.

Smers dialogmöte med Region Uppsala

Under ett aktivt dialogmöte om etiska frågor fick Smer värdefull information om etiskt aktuella frågor i regionen. Klicka för att läsa mer.

Smers etikdag 2017: Se presentationerna

Vid Smers etikdag den 7/12 gav forskare, etiker och filosofer, läkare och jurister sin bild av utvecklingen inom det gentekniska området, hur den svenska lagstiftningen och internationella regelverket svarar upp mot den gentekniska utvecklingen och vilka etiska perspektiv och frågeställningar som detta väcker.

Peter Strang får Smers etikpris 2017

Peter Strang har tilldelats Statens medicinsk-etiska råd, Smers, etikpris 2017 för sina pionjärinsatser för att öka människors livskvalitet i livets slutskede och utveckla den palliativa vården. Priset delades ut på Smers etikdag den 7 december.

Ny Smer kommenterar om kosmetiska ingrepp

Smer menar att det är viktigt att Sverige snabbt får till stånd en reglering som ger individen ett bättre skydd vid kosmetiska ingrepp. Detta skriver Smer i en kommenterar till en rapport från det brittiska etikrådet Nuffield Council of Bioethics.

Stöd finns för argument på båda sidor i dödshjälpsdebatten

På båda sidor i den svenska debatten om dödshjälp finns argument som har stöd i fakta och andra där stöd saknas eller där fakta talar emot argumenten. Det framkommer i en ny rapport som Statens medicinsk-etiska råd presenterar i dag.