Smers etiksamtal under Almedalsveckan

Program Almedalsveckan

 

Obeprövade metoder i sjukvården – dags för etisk uppstramning?

Under 2015-2016 skakades Sverige av fallet Macchiarini. Fallet har satt fingret på flera etiska frågor. Hur mycket ska man få experimentera inom sjukvården utanför ett forskningsprojekt? Vilka risker ska patienter få ta? Behövs det ett striktare regelverk?

Arrangör: Statens medicinsk-etiska råd
Tid: Måndag 4 juli  2016, kl.  09:00-10:30, Frukost från 08.30
Plats: Creperie & Logi, Strykjärnshuset, Wallers Plats 3

Moderator: Kjell Asplund, ordförande Smer.
Panel: Elisabeth Ståhle, professor i thoraxkirurgi, Akademiska sjukhuset, Lise Lidbäck, förbundsordförande Neuroförbundet, Nils-Eric Sahlin, professor i medicinsk-etik Lund och sakkunnig Smer, Elisabet Wennlund, sakkunnig Smer samt Ingemar Engström, professor i barn- och ungdomspsykiatri och sakkunnig Smer.

Fler medlemmar från Smer är på plats bl.a. Sven-Olov Edvinsson, Ann Johansson, Chatrine Pålsson Ahlgren och Barbro Westerholm.

Fosterdiagnostik – vi har tekniken men har vi etiken?

Arrangör: Seminariet arrangeras av Nationella Nätverket för Kunskap och Kommunikation kring Fosterdiagnostik (NNKKF) i samarbete med Statens medicinsk-etiska råd (Smer) med stöd av CSD (Centrum för sällsynta diagnoser) Sydöst, Riksförbundet FUB (för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning), Svenska Downföreningen, SFMG (Svensk förening för medicinsk genetik), SFOG (Svensk förening för obstetrik och gynekologi)

Tid:  Måndag 4 juli kl. 13.30-14.45
Plats: Terrassen, Donnerska huset, Donners plats 1, Visby

Moderator: Kattis Ahlström, journalist.
Medverkande: Charlotta Ingvoldstad, genetisk vägledare, Karolinska Universitetssjukhuset, Niklas Juth, docent i medicinsk etik, Karolinska Institutet, Peter Lindgren, överläkare vid Centrum för fostermedicin, Karolinska Universitetssjukhuset, Chatrine Pålsson Ahlgren, ledamot Smer, Nils-Eric Sahlin, professor i medicinsk-etik, Lund och sakkunnig, Smer, Lars Sandman, professor i hälso- och sjukvårdsetik, Linköpings universitet, Maria Soller, överläkare, klinisk genetik, Lunds universitet och Marita Wengelin, anhörigrepresentant.

Även fler medlemmar från Smer är på plats.

Mobil hälsa: Egenmätningar genom kroppsnära teknik

Hälsoappar och kroppsnära teknik utvecklas i en rasande fart. Tekniken har flera fördelar för sjukvården och individen kan ges ökad makt och kontroll över sin hälsa och sjukdom. Men finns det avigsidor? Vilka etiska frågor och problem kan skönjas?

Arrangör: Statens medicinsk-etiska råd
Tid: Tisdag 5 juli 2016 09:00-10:30, Frukost från 08.30
Plats: Creperie & Logi, Strykjärnshuset, Wallers Plats 3

Moderator: Chatrine Pålsson Ahlgren, ledamot Smer.
Panel: Kjell Asplund, ordförande Smer,  Anders Ekholm, vice vd Institutet för Framtidsstudier, Åsa Kadowaki, psykiater, Läkare med gränser och Hannes Sjöblad, disruption officer på Innovationshuset Epicenter och biohackare.

Vid seminariet närvarar även flera medlemmar från Smer.

Vem vill bli 150 år?

Vi lever allt längre. Forskning för att bota åldersrelaterade sjukdomar pågår intensivt. Genforskare är på väg att knäcka koden till ett längre liv, och en framtida medellivslängd på 150 år är inte längre helt otänkbar.  Ska vi se åldrandet som en sjukdom som vi ska göra allt för att bota? Är det eftersträvansvärt att stoppa åldrandet eller finns det invändningar?  Vilka är för- och nackdelarna? Vilka är de moraliska problemen?

Arrangör: Statens medicinsk-etiska råd
Tid: Onsdagen den 6 juli 2016 09:00-10:15, Frukost från 08.30
Plats: Creperie & Logi, Strykjärnshuset, Wallers Plats 3

Moderator: Nils-Eric Sahlin, professor i medicinsk-etik Lund, sakkunnig Smer.
Medverkande: Fredrik Ståhl, professor i medicinsk vetenskap med inriktning mot genetik, ), Lars Sandman, professor prioriteringsetik, Ann-Charlotte Smedler, professor, leg psykolog och Barbro Westerholm, riksdagsledamot (L), ledamot Smer.

Fler medlemmar från Smer är på plats bl.a. Kjell Asplund (ordförande), Sven-Olov Edvinsson och Chatrine Pålsson Ahlgren.

Ska vi verkligen berätta allt? Etiska och demokratiska konsekvenser av öppenhet om hälso- och sjukvårdens prioriteringar.

Prioriteringar, som inte är resurstillskott, är ett känsligt ämne för politiker. Högt ställda förväntningar på hälso- och sjukvården hos medborgarna gör det knepigt att kommunicera denna typ av prioriteringar. Samtidigt som riksdagens riktlinjer föreskriver stor öppenhet vid prioriteringar. Politikerna har huvudansvaret att kommunicera var gränsen för den offentliga vårdens uppdrag går, men det är inte lätt att axla detta ansvar. Hur bör prioriteringar på olika nivåer kommuniceras och vad blir konsekvenserna av öppenhet? Ska vi verkligen berätta allt?

Arrangör: Prioriteringscentrum i samarbete med Statens medicinsk-etiska råd.
Tid: Onsdagen den 6 juli 2016, kl. 11.00.
Plats: Wisby konferens. Strandvägen.

Moderator: Per Carlsson, prioriteringscentrum.
Inledande föreläsare: Daniel Naurin, professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet och Lars Sandman, professor i hälso- och sjukvårdsetik, Linköpings universitet
Panel: Anna-Lena Sörenson, Chatrine Pålsson Ahlgren och Anders Åkesson och Barbro Westerholm, samtliga ledamöter i Smer (samt landstings- och riksdagsledamöter.)

För utförliga program se:  http://www.almedalsveckan.info/event/list/2016#p1   sökord: Smer