Nyheter

Marie Chenik får Smers etikpris 2018

Marie Chenik har tilldelats Statens medicinsk-etiska råds, Smers, etikpris 2018. Hon får priset för sina betydande insatser och stora engagemang för att utveckla det medicinsk-etiska arbetet i hälso- och sjukvården.

Hedersutmärkelse till Smers ordförande

Smers ordförande Kjell Asplund har tilldelats stiftelsen Forska!Sveriges hedersutmärkelse 2018 för sitt långa engagemang i frågor som rör etik och lagar inom vård och forskning.

Smers dialogmöte med Region Uppsala

Under ett aktivt dialogmöte om etiska frågor fick Smer värdefull information om etiskt aktuella frågor i regionen. Klicka för att läsa mer.