Smer_omslag-bild-till-webbsidan2

Tankar om medicinsk etik – ny bok

Statens medicinsk-etiska råd fyller 30 år – vilket uppmärksammas genom en festskrift. Tolv författare medverkar i boken – de är nuvarande och tidigare ledamöter och sakkunniga i rådet. Boken består av sju essäer samt fem kortare texter. Boken ger en inblick i rådets arbete och arbetsformer genom åren. Den är även framåtsyftande. Flera av bidragen skådar framåt och skisserar de närmast aktuella medicinsk-etiska utmaningarna.

Pdf: Tankar om medicinsk-etik. 30 år med Statens medicinsk-etiska råd.

Webb: http://issuu.com/johanlaserna/docs/tankar_om_medicinsk_etik._30_a__r_m

Boken kan beställas här: smer@regeringskansliet.se