Nyheter

Föreslå vem som ska få Smers etikpris 2021

Är det någon som gjort en särskild insats för den medicinska etiken som du tycker bör uppmärksammas? Nominera då personen eller organisationen till Smers etikpris.

Pandemin har blottat sprickor i välfärden

Sveriges krisberedskap behöver utvecklas i förhållande till personer med funktionsnedsättning. Det skriver Smer och Funktionsrätt Sverige i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Webbinarium: Etisk stress i pandemivården

Hur påverkas hälso- och sjukvårdpersonalen under en pandemi och vad kan göras för att minska den etiska stressen? Dessa frågor behandlas i ett webbinarium som anordnas av Smer den 14 december.

Webbinarium: Vård till personer utan permanent uppehållstillstånd

Smer publicerar den 23 november 2020 rapporten Vård till personer utan permanent uppehållstillstånd – Etiska aspekter på behandling som kräver eftervård. I samband med publiceringen anordnar Smer ett webbinarium med företrädare för Smer, professioner och myndigheter.

Webbinarium: När livet blir en sjukdom

Hur påverkas individ och samhälle av att allt fler aspekter av det mänskliga livet betraktas som sjukdom och något som hälso- och sjukvården ska hantera? Det är temat för Smers etikpristagarseminarium den 22 oktober.

Två nya konferensrapporter publicerade

Konferensrapporter från Smers etikdag 2019 samt Smers och Barnombudsmannens seminarium om vård barn och unga med könsdysfori finns nu att ladda ned.

Webbinarium: Global etik i pandemitider

Den 15 juni arrangerar Smer och Centrum för tillämpad etik vid Linköpings universitet ett webbinarium på temat global etik och rättvisa i samband med pandemi. Medverkar gör bland andra företrädare för WHO och Nuffield Council on Bioethics.