Nyheter

Föreslå vem som ska få Smers etikpris 2024

Vill du uppmärksamma någon eller några som har främjat breda diskussioner i medicinsk-etiska frågor eller som har ett långt idogt arbete inom medicinsk etik bakom sig? En person eller en organisation? Nominera till Smers etikpris 2024.

Regelverket för embryoforskning behöver ses över

Regelverket för forskning kring människans tidiga utveckling behöver uppdateras för att spegla den vetenskapliga utvecklingen inom embryo- och stamcellsforskning. menar Smer i en skrivelse till regeringen.

Filmer från seminarier publicerade

Ta del av Etikpristagarens seminarium 2023, om hälsokonsekvenser av EU:s migrationspolitik, och Smers etikdag 2023, om nya genterapier, via webbfilm.