Nyheter

Organdonation diskuterades vid Medicinska riksstämman

Vid Medicinska riksstämman diskuterades om nuvarande system för ersättning till levande njurdonatorer skulle kunna förbättras. De medverkande i symposiet var dock överens om att pengar aldrig får vara ett motiv till att donera organ.

Smer kommenterar: Hjärndoping

När medicinska behandlingsmetoder används för att förbättra istället för att bota väcks flera etiska frågor. Det senaste dokumentet av Smer kommenterar handlar om s.k. "hjärndoping" eller kognitiv funktionshöjning hos friska personer.

Krönikan: Etisk genväg för stamcellsterapin?

Inducerade pluripotenta stamceller brukar ibland lyftas fram som mer etiskt fördelaktiga än embryonala. Kjell Asplunds krönika pekar dock på att långt ifrån alla problem med stamcellsterapi är lösta.

Symposium: Pengar vid donation av organ och könsceller

Vilka etiska problem medför de nuvarande systemen för ersättning vid donation av njurar, ägg och spermier? Vilka principer bör gälla vid ersättning till levande givare av organ och vävnader? Dessa frågor kommer att diskuteras vid ett symposium som Smer arrangerar vid Medicinska Riksstämman den 4 december. Läs mer.

ADHD diskuterades vid Smers etikdag

Den 9 oktober arrangerade Smer sin etikdag, i år med namnet "ADHD – är vi på rätt väg?". Seminariet var fullbokat och stimulerade till livliga diskussioner. Se webbinspelningen av seminariet!

ADHD – är vi på rätt väg?

Den 9 oktober arrangerar Smer sin årliga etikdag vid Rosenbads konferenscenter. I år är temat ADHD och de etiska frågeställningar som aktualiseras av den stora ökningen av antalet diagnoser hos barn och vuxna.

Bioetikkongress i Mexiko City

Den 24 – 27 juni hölls den 12:e världskongressen i bioetik i Mexiko City. Kongressen samlade forskare och andra verksamma inom bioetik från hela världen. Smer representerades genom ordföranden och sekretariatet.

WHO Global Summit i Mexico City 22-24 juni 2014

Representanter från nationella etikråd från hela världen samlades den 22-24 juni 2014 för ett globalt etikmöte i Mexico City, för att diskutera aktuella etiska frågor. Från Sverige deltog Kjell Asplund och Lotta Eriksson från Statens medicinsk-etiska råd. Läs mer.

Flera medlemmar från Smer deltog vid seminarium

Den 11 juni 2014 arrangerades ett seminarium av SKL och Region Skånes etiska råd på temat vilken betydelse etiska råd kan ha för hälso- och sjukvården. Flera medlemmar från Statens medicinsk-etiska råd var på plats.

Start för projekt om robotar och övervakning

Den 22-23 maj träffades Smer i Kalmar för att under två dagar diskutera svåra etiska frågor. Rådet behandlade aktuella ärenden och träffade representanter från landstinget i Kalmar. Vid sammanträdet påbörjades även ett nytt projekt som ska behandla etiska aspekter på robotar och övervakning i vården av äldre.

Smer kommenterar: kommersialisering av kroppen

I denna Smer kommenterar tar rådet avstånd från handel med obefruktade ägg, kommersiellt surrogatmoderskap och handel med njurar. Rådet diskuterar de grundläggande etiska frågor som den internationella och ibland illegala verksamheten berör. I kommentaren diskuteras också vilka principer som bör råda vid ersättning till äggdonatorer i Sverige.

Dokusåpor på sjukhus är ett etiskt problem

En majoritet av rådet uppmanar i en debattartikel sjukhusledningar att inte teckna kontrakt om tv-inspelningar där integriteten kan hotas för patienter i utsatta situationer.

Start för projekt om shaken baby-syndrom, ”skakvåld”

SBU startar i samarbete med Smer ett nytt projekt om shaken baby-syndrom, även kallat skakvåld mot spädbarn. Shaken baby-syndrom antas vara ett resultat av att någon har skakat ett spädbarn så att det uppstår skador på hjärnan. Projektet om skakvåld innebär komplexa etiska frågor och därför arbetar SBU nära tillsammans med Smer.

Konferensrapport: Gå på djupet i hjärnan

Nu kan du läsa konferensrapporten ”Gå på djupet i hjärnan – etiska aspekter på nya metoder inom neurovetenskap” från Smers etikdag den 24 oktober 2013. I rapporten diskuteras flera nya neurovetenskapliga tekniker som transplantation av stamceller, elektronisk hjärnstimulering och avbildningstekniker. Ladda ner rapporten >>

Etiska aspekter på läkemedel mot ovanliga sjukdomar

Den 11 december 2013 arrangerade Smer och SKL en konferens om etiska och hälsoekonomiska aspekter på hantering av läkemedel mot ovanliga sjukdomar. Vid konferensen diskuterades bland annat om det kan anses godtagbart att behandling av mycket ovanliga sjukdomar får kosta mer i relation till värdet för patienten jämfört med behandling av andra sjukdomar. Läs sammandraget från konferensen >>