Nyheter

Smers etikdag 2017: Se presentationerna

Vid Smers etikdag den 7/12 gav forskare, etiker och filosofer, läkare och jurister sin bild av utvecklingen inom det gentekniska området, hur den svenska lagstiftningen och internationella regelverket svarar upp mot den gentekniska utvecklingen och vilka etiska perspektiv och frågeställningar som detta väcker.

Peter Strang får Smers etikpris 2017

Peter Strang har tilldelats Statens medicinsk-etiska råd, Smers, etikpris 2017 för sina pionjärinsatser för att öka människors livskvalitet i livets slutskede och utveckla den palliativa vården. Priset delades ut på Smers etikdag den 7 december.

Ny Smer kommenterar om kosmetiska ingrepp

Smer menar att det är viktigt att Sverige snabbt får till stånd en reglering som ger individen ett bättre skydd vid kosmetiska ingrepp. Detta skriver Smer i en kommenterar till en rapport från det brittiska etikrådet Nuffield Council of Bioethics.

Stöd finns för argument på båda sidor i dödshjälpsdebatten

På båda sidor i den svenska debatten om dödshjälp finns argument som har stöd i fakta och andra där stöd saknas eller där fakta talar emot argumenten. Det framkommer i en ny rapport som Statens medicinsk-etiska råd presenterar i dag.

Det danska etiska rådet uttalar sig om organdonation

Det danska etiska rådet har nu tagit ställning i två organdonationsfrågor. De flesta ledamöter ansåg att det i Danmark även framöver ska krävas informerat samtycke till donation, och att anonym donation av en njure bör tillåtas om donatorn är myndig och beslutsförmögen.

Smer träffar det norska Bioteknologirådet

Smer och det norska Bioteknologirådet möttes i Oslo den 15 juni för ömsesidig information om råden och dess verksamhet. Läs mer och se film från evenemanget.

Träffa rådets medlemmar i Visby under Almedalsveckan!

Planerar du aktiviteter under årets politikervecka i Almedalen? Flera av våra rådsmedlemmar kommer att vara i Visby under Almedalsveckan. Kanske är det någon av dem som skulle passa just er aktivitet. Smer anordnar också egna seminarier med aktuella teman som dödshjälp och gratismediciner. Läs om programmen här!

EU:s bioetikråd åter igång

Europakommissionen har lanserat igen EU:s etiska råd, European Group on Ethics in Science and New Technologies (EGE). En av Smers sakkunniga, professor Nils-Eric Sahlin vid Lunds universitet, har blivit utvald till gruppen.

Se dialogen mellan forskare och riksdagsledamöter om DBS och neuroetik

Smer anordnade tillsammans med Sällskapet Riksdagsledamöter och Forskare (Rifo) ett seminarium om elektronisk stimulering av hjärnan genom implantat (DBS) den 16 mars 2017. Presentationerna stimulerade till en livlig diskussion bland åhörarna, talarna och paneldeltagarna. Smer spelar in så gott som samtliga seminarier och konferenser.

Ny Smer kommenterar om reduktion av antalet foster

Fosterantalsreduktion är ett medicinskt ingrepp som kan utföras när en kvinna är havande med flera foster (flerbörd). Ingreppet innebär att hjärtaktivitet avslutas på ett eller flera, men inte alla, foster. Rådet kommenterar ett uttalande m fosterantalsreduktion från danska etikrådet samt en tolkning av abortlagen av Lovgivningsenheten vid Justis- og beredskapsdepartementet i Norge.