Nyheter

Föreslå vem som ska få Smers etikpris 2023

Vill du uppmärksamma någon eller några som har främjat breda diskussioner i medicinsk-etiska frågor eller som har ett långt idogt arbete inom medicinsk-etik bakom sig? En person eller en organisation? Nominera till Smers etikpris 2023.

Embryomodeller utmanar rådande regelverk

Stamcellsbaserade modeller av mänskliga embryon kan ge kunskap om människans tidiga utveckling och bidra till nya behandlingsmetoder. Samtidigt väcker de gränsdragningsfrågor och utmanar rådande regelverk.
Ordföranden för Läkare utan gränser i Sverige, Peter Moberger, med diplom och blombukett

Läkare Utan Gränser får Smers etikpris 2022

Läkare Utan Gränser har tilldelats Smers etikpris 2022. Organisationen får priset för sitt outtröttliga arbete med att rädda liv och lindra nöd och göra omvärlden medveten om övergrepp och missförhållanden.

Ungdomsdialog om fosterdiagnostik och PGT

I oktober 2022 genomförde Smer i samarbete med Svenskt nätverk för information kring fosterdiagnostik en ungdomsdialog på temat fosterdiagnostik och preimplantatorisk genetisk testning (PGT) med ungdomar från tre gymnasieskolor.

Xenotransplantation måste diskuteras brett i samhället

I USA gjordes nyligen ett försök med transplantation av ett grishjärta till en svårt sjuk man. Eftersom utvecklingen på området går snabbt är det hög tid att möjligheter, risker och etiska utmaningar med transplantation av organ, vävnader eller celler från djur till människor börjar diskuteras i Sverige. Det var deltagarna i ett etiksamtal arrangerat av Smer under Almedalsveckan överens om.

”Tålamod behövs för att nå vaccinskeptiker”

Genom att lyssna, visa tålamod och mötas på ett jämbördigt plan kan man nå patienter som är tveksamma till vaccination och andra behandlingar. Det menade deltagarna vid ett etiksamtal under Almedalsveckan som Smer arrangerade.