Nyheter

Det danska etiska rådet uttalar sig om organdonation

Det danska etiska rådet har nu tagit ställning i två organdonationsfrågor. De flesta ledamöter ansåg att det i Danmark även framöver ska krävas informerat samtycke till donation, och att anonym donation av en njure bör tillåtas om donatorn är myndig och beslutsförmögen.

Smer träffar det norska Bioteknologirådet

Smer och det norska Bioteknologirådet möttes i Oslo den 15 juni för ömsesidig information om råden och dess verksamhet. Läs mer och se film från evenemanget.

Träffa rådets medlemmar i Visby under Almedalsveckan!

Planerar du aktiviteter under årets politikervecka i Almedalen? Flera av våra rådsmedlemmar kommer att vara i Visby under Almedalsveckan. Kanske är det någon av dem som skulle passa just er aktivitet. Smer anordnar också egna seminarier med aktuella teman som dödshjälp och gratismediciner. Läs om programmen här!

EU:s bioetikråd åter igång

Europakommissionen har lanserat igen EU:s etiska råd, European Group on Ethics in Science and New Technologies (EGE). En av Smers sakkunniga, professor Nils-Eric Sahlin vid Lunds universitet, har blivit utvald till gruppen.

Se dialogen mellan forskare och riksdagsledamöter om DBS och neuroetik

Smer anordnade tillsammans med Sällskapet Riksdagsledamöter och Forskare (Rifo) ett seminarium om elektronisk stimulering av hjärnan genom implantat (DBS) den 16 mars 2017. Presentationerna stimulerade till en livlig diskussion bland åhörarna, talarna och paneldeltagarna. Smer spelar in så gott som samtliga seminarier och konferenser.

Ny Smer kommenterar om reduktion av antalet foster

Fosterantalsreduktion är ett medicinskt ingrepp som kan utföras när en kvinna är havande med flera foster (flerbörd). Ingreppet innebär att hjärtaktivitet avslutas på ett eller flera, men inte alla, foster. Rådet kommenterar ett uttalande m fosterantalsreduktion från danska etikrådet samt en tolkning av abortlagen av Lovgivningsenheten vid Justis- og beredskapsdepartementet i Norge.

Seminarium med Rifo om DBS och neuroetik

Smer anordnar tillsammans med Sällskapet Riksdagsledamöter och Forskare (Rifo) ett seminarium om elektronisk stimulering av hjärnan genom implantat (DBS). Syftet med seminariet är att diskutera etiska, juridiska och samhälleliga frågor inom neurovetenskapliga forskningsframsteg. Smer vill uppmuntra riksdagsledamöter och forskare till dialog kring neuroetik.

Elisabeth Rynning får Smers etikpris 2016

Elisabeth Rynning, chefsJO och tidigare professor i medicinsk rätt vid Uppsala universitet, har utsetts till årets etikpristagare. Etikpriset delas ut vid Smers årliga Etikdag.

Vårdsponsring bör styras av etiska överväganden

Det finns etiska risker med sponsring av offentligt finansierad hälso-och sjukvård. Detta framgår av rapport från Linköpings universitet som tagits fram på initiativ av Statens medicinsk-etiska råd (Smer). Smer föreslår mot bakgrund av denna rapport att regeringen ser över frågan.

Etisk uppstramning behövs vid användning av innovativa metoder i hälso- och sjukvården

Innovativa metoder bör kunna erbjudas av hälso- och sjukvården i särskilda situationer och när strikta villkor är uppfyllda. Som huvudregel bör de dock utföras och utvecklas inom ramen för forskning. Det anser Statens medicinsk-etiska råd, Smer, som idag presenterar en rapport om innovativa metoder i gränslandet mellan hälso- och sjukvård och forskning.