Nyheter

Ny ordförande i Statens medicinsk-etiska råd

Socialminister Lena Hallengren har utsett Kenneth Johansson till ny ordförande i Statens medicinsk-etiska råd. Förordnandet gäller till och med den 31 december 2022.

Smer om könsdysfori

Utredning och behandling av könsdysfori hos barn och ungdomar rymmer en rad svåra etiska frågor. Sedan ett par veckor har Smer tagit upp etiska frågor kring behandling av könsdysfori hos barn och ungdomar.

Kommande seminarier 2019

Boka följande datum redan nu! Etiksamtal den 1 – 3 juli i Visby under Almedalsveckan. Etikpristagarens seminarium den 17 oktober "Etik i praktiken". Etikdagen 2019 den 12 december.

Marie Chenik får Smers etikpris 2018

Marie Chenik har tilldelats Statens medicinsk-etiska råds, Smers, etikpris 2018. Hon får priset för sina betydande insatser och stora engagemang för att utveckla det medicinsk-etiska arbetet i hälso- och sjukvården.

Hedersutmärkelse till Smers ordförande

Smers ordförande Kjell Asplund har tilldelats stiftelsen Forska!Sveriges hedersutmärkelse 2018 för sitt långa engagemang i frågor som rör etik och lagar inom vård och forskning.