Nyheter

Föreslå vem som ska få Smers etikpris 2020

Är det någon som gjort en särskild insats för den medicinska etiken som du tycker bör uppmärksammas? Nominera då personen eller organisationen till Smers etikpris.

Rapport: Etiska vägval vid en pandemi

Statens medicinsk-etiska råd presenterar en översikt av de centrala etiska värden, problem och utmaningar som aktualiseras vid en pandemi, med utgångspunkt från den pågående covid-19-pandemin.

De etiska utmaningarna med AI måste hanteras

De etiska utmaningarna med AI i hälso- och sjukvården måste tas på allvar. Endast så kan möjligheterna med teknologin tillvaratas fullt ut. Den slutsatsen drar Smer i en ny publikation.

Pandemietik Covid-19

Den pågående coronaviruspandemin väcker flera betydande etiska, juridiska och praktiska utmaningar, för såväl individen som samhället. Smer har samlat länkar till olika källor som behandlar etiska aspekter på coronaviruspandemin.

Ingemar Engström får Smers etikpris 2019

Statens medicinsk-etiska råds etikpris 2019 tilldelas Ingemar Engström, läkare och professor i barn- och ungdomspsykiatri, för hans insatser för att fördjupa samhällsdebatten kring svåra medicinsk-etiska frågor.

Nya rådet är igång

Smer fick i slutet av maj en ny ordförande, Kenneth Johansson, och delvis nya medlemmar. Det nya rådet träffades i slutet av augusti för att sätta ramarna för den kommande verksamhetsperioden och diskutera aktuella ärenden.

Harriet Wallberg ska se över rådets uppdrag

Harriet Wallberg har fått i uppdrag att analysera behovet av etiska analyser på nationell nivå inom det medicinska området. Hon ska även se över uppdraget för Statens medicinsk-etiska råd (Smer).

Ny ordförande i Statens medicinsk-etiska råd

Socialminister Lena Hallengren har utsett Kenneth Johansson till ny ordförande i Statens medicinsk-etiska råd. Förordnandet gäller till och med den 31 december 2022.