Konferens om förfalskade läkemedel

Välkommen att delta i Smers och Lunds universitets konferens om förfalskade läkemedel den 19 september!

Konferensens titel är Illegal and spurious medicines – a danger to public and personal health och syftet är att belysa handeln med förfalskade läkemedel ur globalt, nationellt och etiskt perspektiv.

Flera internationella gäster är inbjudna för att tala, det är bl.a. representanter för WHO, Interpol och ledande forskare på området. Susanne Lundin, professor i etnologi vid Lunds universitet, som tillsammans med Smer tagit fram konferensprogrammet, kommer att berätta om sin forskning. Även representanter för Läkemedelsverket och den medicinsk-etiska forskningen kommer att delta.

Läs mer om programmet och anmäl dig här Konferens om förfalskade läkemedel den 19 september.

Konferensen är kostnadsfri och det är begränsat med platser.