Pris-1-beskuren

Nominera en person eller organisation till Smers etikpris 2016

Smer instiftade ett etikpris i samband med sitt 30-års jubileum 2015. Priset delas ut årligen till en person eller en organisation som har gjort en särskild insats/insatser för att främja den medicinsk-etiska debatten i samhället.

Vem kan få priset?
Idag levande person, personer eller organisation, som lyft medicin-etisk fråga/frågor till samhällsdiskussion.

Bedömningskriterier
+++ Främjat bred diskussion i medicinsk-etiska frågor
+++ Har i ett tidigt skede uppmärksammat ny medicinsk teknik, diagnos eller behandling som aktualiserar etiska frågor viktiga att analysera ur ett vidare samhälleligt perspektiv
+++ Konkret insats för att lyfta företeelse/orättvisa/etisk fråga eller dilemma inom hälso- och sjukvården
++    Insatser nära i tid
++    Långt idogt arbete inom medicinsk etik

Kandidater till priset kan nomineras av rådsmedlemmar och allmänheten.

Nomineringen ska göras skriftligen till priskommittén senast den 15 augusti 2016, via e-post eller brev:

s.konf-smer@regeringskansliet.se  eller Smer, Socialdepartementet, 103 33 Stockholm.

Förslagsställaren ska ange:

– namn på pristagare inklusive motivering.

– sitt namn, telefonnummer och e-post.

Pristagare utses av Statens medicinsk-etiska råd.

Priset kommer att utdelas i samband med Smers etikdag 8 december 2016.