Tipsa Smer om företagssponsring i vården

Den senaste tiden har det rapporterats i media om företag som sponsrar sjukvården genom att finansiera läkemedel, vårdplatser eller särskilda undersökningar. Smers ordförande Kjell Asplund har uttalat sig i vid några tillfällen:

http://www.dagensmedicin.se/artiklar/2015/11/11/lakemedelsforetag-finansierar-vard/

http://www.dagensmedicin.se/artiklar/2015/09/30/fordjupad-etisk-analys-behovs-av-samarbetet/

Om företag betalar för vård som kan räknas som ordinarie verksamhet och bör ingå i det offentliga vårdutbudet aktualiseras etiska frågor. Smer har därför påbörjat en omvärdsspaning för att skaffa sig en bättre bild av hur utbrett detta är inom sjukvården i dag. Har du exempel på områden som kan vara intressanta ur etisk synvinkel får du gärna lämna upplysningar till: smer@regeringskansliet.se . Telefonnummer till sekretariatet hittar du här.