DNA-molekyl som klipps av en sax

Smer kommenterar: Tekniken crispr och möjligheten att redigera genomet

Smer kommenterar CRISPR_Cas9

Med tekniken CRISPR/Cas9 (crispr) kan man förändra gener, exempelvis för att behandla eller förhindra svåra sjukdomar. Utvecklingen av tekniken har gjort det mycket enklare och billigare att göra genförändringar jämfört med tidigare.

Man skiljer på genförändringar som görs på kroppsceller för att behandla sjukdomar (somatisk genterapi) och på sådana genförändringar som görs på befruktade ägg och därmed kommer att gå i arv. Att utföra ärftliga genförändringar hos människor väcker fler etiska frågor, exempelvis om medicinska risker och om konsekvenser av att tillåta tekniken på längre sikt . Den snabba forskningsutveckling som följt av tekniken crispr har aktualiserat debatten om var man bör dra gränsen för den genteknologiska forskningen. Flera internationella forskargrupper har varnat för att utvecklingen går för fort och vissa vill att man ska avstå från forskningsförsök med crispr på befruktade ägg.

Smer har tidigare analyserat tekniken mitokondriebyte som också innebär en form av ärftliga genförändringar, nämligen i mitokondrie-DNA:t. Vid tekniken crispr är det dock genförändringar i kärn-DNA:t som avses, och därmed intensifieras riskbilden och de etiska aspekterna, exempelvis gällande ett vidare användningsområde.

Sammanfattningsvis ser Smer positivt på de möjligheter som tekniken crispr kan innebära, särskilt gällande somatisk genterapi för svåra sjukdomar. Forskarsamhället bör dock gå försiktigt framåt gällande forskning som syftar till att introducera ärftliga förändringar i kärn-DNA:t. Med hänsyn till de kunskapsluckor som finns om medicinska risker är det alldeles för tidigt att använda tekniken kliniskt för att göra ärftliga genförändringar i dag. Dessutom bör man väga in att det finns alternativa metoder för att förhindra överföring av svåra sjukdomar från föräldrar till barn.

Smer anser att det behövs en bred samhällelig diskussion om möjligheten att utföra ärftliga genförändringar hos människor. Denna Smer kommenterar är ett led i rådets bidrag till diskussionen. Smer kommer att även att återkomma med ett seminarium på temat under hösten 2015.