Lämna synpunkter till Smers projekt om medicin i gränsen mellan sjukvård och forskning

Smer har ett pågående projekt om så kallad klinisk innovation. Det som avses är kliniskt utvecklingsarbete som sker i gränsområdet mellan klinisk forskning och etablerad sjukvård.

Medan klinisk forskning syftar till att på ett metodiskt sätt öka kunskapen för grupper av patienter, syftar den kliniska innovationen snarare till att hjälpa enskilda patienter, och verksamheten bedrivs därför utanför forskningsprojekt. Inom vissa discipliner har behandlingsmetoder utvecklats och förbättrats succesivt på detta sätt utan att det rört sig om formella forskningsprojekt.

Verksamhet som rör sig i gränszonen mellan forskning och sjukvård kan dock leda till etiska problem. Smer ska i sitt projekt analysera vilka problem som kan uppstå och om det finns behov ett tydligare regelverk eller riktlinjer på området. Läs mer i ordförandens debattartikel i Dagens Medicin där han refererar till det aktuella ärendet gällande transplantationer av konstgjorda luftstrupar vid Karolinska sjukhuset. En artikel i Läkartidningen har också belyst problemen på ett förtjänstfullt sätt.

Rådet tar gärna emot tips eller synpunkter som rör detta område, främst från personer verksamma inom klinik och/eller forskning. Det kan också vara patienter eller organisationer. E-posta dina synpunkter till smer@regeringskansliet.se .