Nyheter

Världskongress i bioetik i Rotterdam

Den 26 – 29 juni hölls den 11:e världskongressen i bioetik i Rotterdam, Nederländerna. Kongressen gick i år under namnet "Thinking ahead – Bioethics and the Future, and the Future of Bioethics”. Programmet innehöll ett brett sortiment av olika ämnen, med huvudföreläsningar om frågor som etik och åldrande, global rättvisa, ”moral enhancement” samt principilism inom bioetik. Kongressen bevakades av SMER.

Utredning tillsatt om patienter med bristande beslutsförmåga

Regeringen beslutade den 21 juni att tillsätta en utredning med uppdrag att föreslå ny reglering inom bland annat hälso-och sjukvården för personer som är beslutsoförmögna. Utredaren ska även se över frågan hur dessa ska få större möjligheter att medverka i forskning. Smer har tillsammans med flera andra organisationer och myndigheter uppmärksammat regeringen att det saknas en sammanhållen rättslig reglering av detta i Sverige.

Rådet träffade ungdomar för diskussion om assisterad befruktning

Vilka etiska dilemman finns i samband med assisterad befruktning? Det var ämnet för den workshop som Statens medicinsk-etiska råd (SMER) arrangerade. Rådet hade bjudit in ett sextiotal ungdomar från gymnasieskolor och ungdomsförbund för att få deras synpunkter i detta högaktuella ämne. Se inspelningen från ungdomsdialogen!

Rapport: Etisk analys av en ny fosterdiagnostisk metod

Statens medicinsk-etiska råd publicerar idag en rapport där en ny metod för icke-invasiv fosterdiagnostik analyseras. Rapporten har utarbetats av prof. Jan Wahlström och prof. Nils-Eric Sahlin i samverkan med rådet.

Etiska dagen 2011: Screening – på gott och ont

Statens medicinsk-etiska råd anordnar konferensen "Screening på gott och ont" den 14 april 2011 i Rosenbads konferenscenter. Vid årets etiska dag kommer medicinska, psykologiska och etiska frågeställningar rörande screening att ventileras.

Etisk bedömning av nya metoder i vården – rådet får utökat uppdrag

Den 1 juli 2010 träder en ny bestämmelse – 2 h § – i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) i kraft. Bestämmelsen innebär att vårdgivaren ska se till att en ny diagnos- eller behandlingsmetod som kan ha betydelse för människovärde och integritet har bedömts från individ- och samhällsetiska aspekter innan den börjar tillämpas i hälso- och sjukvården.