Pris-1-beskuren

Etikpris till Göran Hermerén, professor i medicinsk etik

Stockholm den 27 november 2015

Statens medicinsk-etiska råds etikpris 2015 har i dag tilldelats Göran Hermerén för hans synnerligen värdefulla insatser för den medicinska etiken, såväl nationellt som internationellt. Priset har delats ut i Stockholm vid Rosenbads konferenscenter under rådets 30-års jubileumskonferens.

Rådet har i år instiftat ett etikpris. Priset ska tilldelas en person eller en organisation som har gjort en särskild insats/insatser för att främja den medicinsk-etiska debatten i samhället.

Priset består av äran och ett diplom samt att prismottagaren ges möjlighet att ordna en konferens eller annat arrangemang i valfritt ämne med anknytning till medicinsk etik inom ramen för Smers verksamhet.

Läs intervju med Göran Hermerén på Lunds universitets webbplats.