Nyheter

Sven Blomqvist, tidigare ordförande för Läkare för MIljön, med diplom och blombukett.

Läkare för Miljön får Smers etikpris

Föreningen Läkare för Miljön har tilldelats Statens medicinsk-etiska råds etikpris 2023 för deras arbete med att lyfta vårdens ansvar i klimatomställningen och sprida kunskap om kopplingen mellan hälsa och klimat.

Etikdagen 2023: Genombrott för genomterapier – är samhället redo?

Antalet godkända genterapier växer stadigt. Behandlingarna ger hopp åt många patienter, men väcker också frågor. Hur ser vi till att patienter får tillgång till dem? Hur vet vi att de är värda sina oftast mycket dyra prislappar? De nya terapierna och de frågor de väcker är temat för Smers etikdag 2023.

Seminarium om migrationspolitikens hälsokonsekvenser

2023 års etikpristagarseminarium tar upp hur politiska vägval kring mottagande, uppehållstillstånd, förvar och tillgång till samhällsservice påverkar flyktingars hälsa. Seminariet arrangeras i samarbete med Läkare Utan Gränser.

Smer analyserar stamcellsbaserade embryomodeller

Smer analyserar i ett pågående projekt etiska frågor kopplade till så kallade embryomodeller. Syftet är att bedöma om regelverket för forskning på mänskliga embryon behöver anpassas mot bakgrund av den biotekniska utvecklingen.

Proaktiv vård: vision med fallgropar

Vid ett etiksamtal under årets Almedalsvecka diskuterades visionen om den proaktiva vården, där behandling sätts in redan innan vi hunnit bli sjuka.

Föreslå vem som ska få Smers etikpris 2023

Vill du uppmärksamma någon eller några som har främjat breda diskussioner i medicinsk-etiska frågor eller som har ett långt idogt arbete inom medicinsk-etik bakom sig? En person eller en organisation? Nominera till Smers etikpris 2023.

Embryomodeller utmanar rådande regelverk

Stamcellsbaserade modeller av mänskliga embryon kan ge kunskap om människans tidiga utveckling och bidra till nya behandlingsmetoder. Samtidigt väcker de gränsdragningsfrågor och utmanar rådande regelverk.