Ny upplaga av skrift om människovärdet

Vad menar vi egentligen med människovärde? Rådet försöker i denna skrift belysa denna fråga. Den ska ses som en fördjupning och ett inlägg i den debatt som ständigt måste föras för att tanken om alla människors lika värde ska hållas levande. Skriften gavs ursprungligen ut 1991 och ges nu ut i en ny upplaga. Skriften innehåller personliga funderingar kring idén om människovärdet, tillbakablickar på dess historiska återverkningar. Vissa avsnitt har omarbetats och ett längre avsnitt om diskussioner inom islam om människovärdet har tillkommit.

Till beställning och nedladdning