patient-på-motorväg-webb

Etiska dagen: Autonomi till varje pris?

Vilka utmaningar medför den allt större fokuseringen på patientinflytande i hälso- och sjukvården? Riskerar ny teknologi och en förändrad patientroll att skapa nya klyftor mellan olika patientgrupper? Vad händer när autonomiprincipen kommer i konflikt med andra värden?

Den 8 november 2012 bjuder Smer in till årets etiska dag vid Rosenbads konferenscenter i Stockholm. Årets tema är patientinflytande och integritet och vi är glada att kunna presentera den högaktuelle författaren P C Jersild som inledningstalare. Seminariet är kostnadsfritt och vänder sig till beslutsfattare, verksamma inom sjukvården och den intresserade allmänheten. Seminariet webbsänds live.

Autonomi till varje pris program

Webbinspelning