Utredare föreslår nedläggning av flera myndigheter och organisationer – däribland SMER

Statens vård- och omsorgsutredning överlämnade den 15 maj sitt slutbetänkande ”Gör det enklare!” SOU 2012:33, till Socialdepartementet. De föreslår att 12 myndigheter och organisationer läggs ned och att man istället ombildar dessa till fyra nya myndigheter.

Utredningen innefattar även förslag till förändringar vad gäller SMER. Det föreslås att rådet avvecklas och att de etiska frågorna som rådet i dag hanterar integreras i den föreslagna Kunskapsmyndighetens arbete.

Förslaget kommer att remitteras och beredas inom Regeringskansliet.

Till förslaget: ”Gör det enklare!” SOU 2012:33