Utredning tillsatt om patienter med bristande beslutsförmåga

Regeringen beslutade den 21 juni att tillsätta en utredning med uppdrag att föreslå ny reglering inom bland annat hälso-och sjukvården för personer som är beslutsoförmögna. Utredaren ska även se över frågan hur dessa ska få större möjligheter att medverka i forskning. Smer har tidigare tillsammans med flera andra organisationer och myndigheter  uppmärksammat regeringen att det saknas en sammanhållen rättslig reglering av detta i Sverige.

Direktiv:  Beslutsoförmögna personers ställning i hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och forskning

Smers skrivelse: En sammanhållen reglering avseende ställföreträdare för patienter med bristande beslutsförmåga